NFV là gì? Ảo hóa chức năng mạng là gì?

08/04/2019

Ảo hóa chức năng mạng NFV là gì. Lợi ích của NFV đối với nhà khai thác mạng như thế nào

Ảo hóa chức năng mạng NFV là gì?

Trong lĩnh vực viễn thông, số lượng và chủng loại thiết bị phần cứng chuyên dụng của các nhà cung cấp thiết bị càng ngày càng nhiều. Để triển khai một dịch vụ mới thông thường phải tuân thủ theo các bước như trang bị thêm thiết bị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn điện để lắp đặt các thiết bị này. Công việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, tích hợp hệ thống, triển khai các thiết bị viễn thông trên mạng lưới ngày càng khó khăn. Thêm vào đó, vòng đời các thiết bị phần cứng chuyên dụng thường kết thúc nhanh chóng. Vòng đời phần cứng càng trở nên ngắn hơn khi các cải tiến được áp dụng dẫn tới làm giảm lợi tức đầu tư khi triển khai dịch vụ.

Ảo hóa chức năng mạng NFV (Network Functions Virtualization) hướng tới mục tiêu giải quyết những vấn đề trên bằng cách ứng dụng công nghệ ảo hóa IT để hợp nhất nhiều chủng loại thiết bị mạng vào các máy chủ, switch và storage dung lượng cao tiêu chuẩn công nghiệp. Các chức năng mạng được triển khai bởi các phần mềm có thể chạy trên nhiều chủng loại phần cứng máy chủ đồng thời có thể được di chuyển, khởi tạo ở các vị trí khác nhau trong mạng theo yêu cầu mà không cần phải lắp đặt thiết bị mới. 

Lợi ích của NFV đối với nhà khai thác mạng

• Giảm CAPEX và OPEX của nhà khai thác thông qua giảm chi phí thiết bị và giảm điện năng
• Giảm thời gian đưa các dịch vụ mạng mới ra thị trường
• Cải thiện lợi tức đầu tư từ các dịch vụ mới 
• Linh hoạt trong phát triển, mở rộng hay thu hẹp quy mô các dịch vụ 
• Mở cửa thị trường thiết bị ảo cho những nhà phát triển phần mềm thuần túy 
• Tăng cơ hội thử nghiệm và triển khai các dịch vụ mới với rủi ro thấp hơn

 ảo hóa chức năng mạng
Hình 1: Mô hình mạng truyền thống và mạng ảo hóa

Xem tiếp: Kiến trúc ảo hóa chức năng mạng NFV