CUPS là gì? Ưu điểm của kiến trúc CUPS

08/04/2019

CUPS viết tắt của Control and User Plane Separation với ý nghĩa là tách biệt mặt phẳng điều khiển ra khỏi mặt phẳng người dùng

CUPS là gì? Ưu điểm của kiến trúc CUPS

CUPS viết tắt của Control and User Plane Separation với ý nghĩa là tách biệt mặt phẳng điều khiển ra khỏi mặt phẳng người dùng.

Thiết bị EPC bao gồm các phần tử MME, SGW, PGW. MME xử lý các bản tin báo hiệu thuộc mặt phẳng điều khiển, SGW và PGW xử lý các bản tin thuộc mặt phẳng người dùng.

Các phần tử SGW và PGW mặc dù xử lý dữ liệu người dùng nhưng thực tế vẫn xử lý phần báo hiệu thuộc lớp control plane như bearer establishment/modification. Kiến trúc CUPS thực hiện chia tách user plane và control plane ở những phần tử này. Chúng ta cùng so sánh mô hình thiết bị EPC có và không có CUPS

epc before cups

epc after cups 

Với thiết bị EPC theo kiến trúc CUPS, có thêm các giao diện Sxa, Sxb, Sxc. Các giao diện khác giữ nguyên so với kiến trúc không CUPS 

Ưu điểm của kiến trúc CUPS

• Giảm latency trên mức dịch vụ với việc đưa phần lưu lượng UP về gần phía user hơn trong khi phần điều khiển CP vẫn được quản lý tập trung.
• Cho phép thay đổi từng phần điều khiển hoặc lưu lượng. Thực tế phần lưu lượng thường tăng trong khi phần điều khiển gần như không tăng. Với việc có thể mở rộng từng phần nhà mạng sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư và tối ưu vận hành.
• Kết hợp với SDN (Software Defined Networking) để quản lý lưu lượng user plane hiệu quả hơn.